Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.

Työnohjausprosessissa ohjauksen tavoitteet sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tavallisesti tavoitteista sovitaan ohjausprosessin alussa. Usein työnohjaus toteutuu 10–20 tapaamiskerran kokonaisuutena, jolloin ammatillinen kehittyminen tai työryhmän/työyhteisön toimintatapojen muutokseen tähtäävä prosessi mahdollistuu. Työnohjaus voi toteutua yksilö- tai ryhmätyönohjauksena.

Olen Suomen työnohjaajat ry:n STOryn jäsen.