Psykoteriapia

Psykoterapia rakentuu terapeutin ja potilaan luottamuksellisen ja turvallisen vuorovaikutuksen varaan. Psykoterapeuttista keskusteluapua ja tukea voi tarvita erilaisissa elämäntilanteissa ja halutessaan arvioida tai jäsentää elämäänsä. Aihepiirejä voivat olla masennus, ahdistuneisuus, elämän kriisitilanteet,  uupumus,  menetykset ja myös uskontoon ja elmänkatsomukseen liittyvät kysymykset.
 
Ongelmat voivat heijastua ihmissuhteisiin, opiskeluun ja työelämään.
 
Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti työskentelee asiakkaan arvomaailman mukaisesti.
 
Yksilöpsykoterapiaan on mahdollista hakea KELA:n korvausta.  Tällä hetkellä Kelan tuki on alle 26 -vuotiaan psykoterapiassa 52,14 euroa ja yli 26 -vuotiaan psykoterapiassa 37 euroa käynniltä. Tuen saamisen edellytyksenä on, että työ- tai opiskelukykysi on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna, psykiatrin suosittelema psykoterapia, B-lausunto sekä psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään 3 kuukautta jatkunut hoitosuhde, johon sisältyy tarpeellinen lääketieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito. Lisätietoja kuntoutuspsykoterapian korvattavuuden edellytyksistä KELAn sivuilta.
 
Psykoterapiaan tai vain yhdelle terapiakäynnille voit hakeutua myös ilman lääkärin lähetettä. Voit hakeutua terapiaan silloin kun tunnet tarvitsevasi apua erilaisiin elämänkriiseihin, uupumukseen tai tarvitset tukea ja keskusteluapua elämääsi kuormittaviin asioihin. Tarvittaessa terapia-aika pyritään sopimaan mahdollisimman nopeasti.
 
Terapiassa käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja terapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus.