E-ars - Psykoteriapia ja työnohjaus

Tarjoan psykoterapiapalveluja nuorille ja aikuisille. Psykoterapian lisäksi tarjoan työnohjausta yksittäisille henkilöille ja ryhmille. Työnohjaus voi tapahtua joko vastaanotolla tai asiakkaan tiloissa.

Lähestymisote on ratkaisukeskeinen, joka sopii kaikille, jotka hakevat elämäänsä erilaista näkökulmaa ja jotka ovat halukkaita löytämään itsessään olevat voimavarat.

Ratkaisukeskeiset terapiapalvelut voivat olla avuksi, jos sinulla on pulmia elämässäsi ja haluat pohtia erilaisia vaihtoehtoja ulkopuolisen kanssa. Ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen sovitaan aloituksesta ja tapaamiskertojen määrästä.

Psykoterapia on luottamuksellista, ammatillista keskusteluapua ja tavoitteellista toimintaa. Mahdollista on käyttää myös kuvataideterapian menetelmiä. Jokaisen asiakkaan kanssa käydään yhdessä läpi senhetkinen tilanne, jolloin on mahdollista löytää sopivin menetelmä. Taideterapiaan tulevalta ei edellytetä taiteellista osaamista tai aiempaa kokemusta kuvataiteen parista, terapiaan tulevan ei tarvitse osata piirtää tai maalata.

Tarjoan keskusteluapua matalalla kynnyksellä sekä ilman pitkiä jonotusaikoja.

Kuulun sosiaali- ja terveysviraston lupa- ja valvontaviraston (Valvira) sekä KELAn palveluntuottajien rekisteriin. Olen myös Suomen työnohjaajat STOry:n  jäsen.